W środę 29 listopada 2023 r. Komisja Transportu i Turystyki przyjęła projekt nowych przepisów UE, które jak czytamy w komunikacie "mają położyć kres bezkarności kierowców niebędących rezydentami i poprawić bezpieczeństwo na drogach".

Odebranie prawa jazdy w jednym kraju ma obowiązywać w całej UE

Zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli kierowca popełni wykroczenie w kraju innym niż ten, w którym wydano mu prawo jazdy i straci je, sankcja będzie w większości przypadków ważna tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w pozostałych krajach UE. Tymczasem zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami, decyzje o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu prawa jazdy nierezydenta będą musiały być przekazywane do kraju UE, który wydał prawo jazdy, aby zapewnić, że decyzja o pozbawieniu prawa jazdy jest stosowana we wszystkich krajach UE.

Europosłowie proponują też rozszerzenie listy poważnych wykroczeń drogowych, które uruchamiałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy. Oprócz propozycji Komisji Europejskiej, aby uwzględnić nadmierną prędkość, jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz wykroczenia drogowe powodujące śmierć lub poważne obrażenia ciała, europosłowie dodają prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy.

Usprawnienie wymiany informacji

Europosłowie z Komisji Transportu i Turystyki zajęli się również projektem przepisów unijnych dot. transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych i usprawnienie pomocy między państwami członkowskimi. Komisja poparła rozszerzenie listy wykroczeń drogowych, które będą doprowadzą do transgranicznych dochodzeń w sprawach o niebezpieczne parkowanie, niebezpieczne wyprzedzanie, przekraczanie linii ciągłej oraz potrącenia i ucieczki.

Czytaj więcej

Unia Europejska szykuje duże zmiany w prawie drogowym