Kiedy przerwać egzamin na prawo jazdy

Wszystkie powody zakończenia egzaminu praktycznego na prawo jazdy przed terminem mają być zapisane wprost w ustawie. Dzięki temu ubędzie odwołań.

Publikacja: 02.06.2023 03:00

Kiedy przerwać egzamin na prawo jazdy

Foto: AdobeStock

Przepisy o tym, jak i kiedy przerwać praktyczny egzamin na prawo jazdy, są niejednoznaczne – stąd liczne odwołania i sprawy w sądach. Problem dostrzegli w interpelacji posłowie, a minister infrastruktury zapowiada zmiany.

Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. „Jedynie w przypadku” to wyraźne wskazanie, że tylko zaistnienie sytuacji, w której zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, jest podstawą do przerwania egzaminu – zauważają posłowie.

Czytaj więcej

Przerwany egzamin na prawo jazdy nie był rejestrowany

Owo „jedynie w przypadku” powoduje szereg istotnych dla egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, organów nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, a także pełnomocników reprezentujących egzaminatorów wątpliwości praktycznych. Szczególnie gdy art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami rozpatruje się w powiązaniu z tabelą załącznika nr 2 do rozporządzenia MI z 28 czerwca 2019 r. ws. egzaminowania na prawo jazdy.

Są tabele, które wskazują zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. I tu pojawia się problem: jak rozumieć przepis ustawy i czytać go w zestawieniu z rozporządzeniem, skoro każde z nich mówi o innych okolicznościach. W ustawie o kierujących pojazdami mają zostać zapisane wprost błędy, które pozwolą z miejsca przerwać jazdę praktyczną.

W odpowiedzi na poselską interpelację powołano się na linię orzeczniczą sądów administracyjnych, z której wynika, że przy rozważaniu zaistnienia przesłanki określonej w art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących podkreślenia wymaga, że cechami zachowania osoby zdającej egzamin, które decydują, iż jest to zachowanie skutkujące zakończeniem (przerwaniem) egzaminu są rodzaj i bliskość zagrożenia – zagrożenie dla życia i zdrowia, zagrożenie bezpośrednie.

Dokonywanie oceny, czy konkretne zachowanie osoby zdającej spełnia przesłanki z art. 52 ust. 2 u.o.k.p., jest dokonywane przez egzaminatora w sytuacji dynamicznej, zależnej od sytuacji na drodze. W tym zakresie egzaminator musi dokonać oceny natychmiastowej.

Przepisy o tym, jak i kiedy przerwać praktyczny egzamin na prawo jazdy, są niejednoznaczne – stąd liczne odwołania i sprawy w sądach. Problem dostrzegli w interpelacji posłowie, a minister infrastruktury zapowiada zmiany.

Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. „Jedynie w przypadku” to wyraźne wskazanie, że tylko zaistnienie sytuacji, w której zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, jest podstawą do przerwania egzaminu – zauważają posłowie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności