21 września wchodzą w życie zmienione przepisy prawa o ruchu drogowym, które spowodują, że droga rowerowa stanie się tym, czym obecnie jest jezdnia czy torowisko. Wejście na nią przez pieszego w nieodpowiednim miejscu skończy się mandatem.

Dotychczasowe przepisy zabraniały swobodnego poruszania się po torowisku czy jezdni. Wkroczenie i przejście przez nie były dozwolone tylko w wymienionych w przepisach miejscach. Niedostosowanie się do nich mogło w najgorszym razie skutkować 50 zł mandatu. Nie było tak dotąd z drogami rowerowymi, gdzie rowerzysta miał pierwszeństwo, a pieszemu nie groził mandat. I to się zmieni.

Czytaj więcej

Koniec pierwszeństwa dla nadjeżdżających rowerzystów

Co z pierwszeństwem

Co jeszcze nas czeka? Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi ma zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejścia dla pieszych.

Następują zmiany w definicjach: drogi, drogi wewnętrznej, drogi o nawierzchni twardej, gruntowej, autostrady, drogi ekspresowej, drogi dla pieszych, dla rowerów, jezdni, pobocza, chodnika, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, tunelu oraz włączania się do ruchu. I tak, od 21 września 2022 r. istniejące:

1) chodniki i drogi dla pieszych stają się drogami dla pieszych,

2) estakada i kładka dla pieszych – wiaduktem lub mostem,

3) przejazd dla rowerzystów – przejazdem dla rowerów,

4) wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci przejazdów drogowych stają się wiaduktami,

5) obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu – stają się urządzeniami obcymi.

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza nim, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przejść można również na tym skrzyżowaniu.

Jeśli zechcemy przejść przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza zebrą, to tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu.

Ważne dla pieszych

Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom i iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów. Jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych, musimy z niego skorzystać.

Na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej przez jezdnię można przejść tylko po przejściu dla pieszych. Zabronione jest korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji.

Podstawa prawna: ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1768)

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Tomasz Matuszewski, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy kierujący rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na przejazdach dla rowerzystów mają pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami tylko w sytuacji, gdy już znajdują się na przejeździe. Nie posiadają go jednak jako wjeżdżający na ten przejazd.

Warto zwrócić uwagę na wprowadzenie przejścia sugerowanego jako nieoznakowanego, dostosowanego technicznie miejsca umożliwiającego przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędącego przejściem dla pieszych, na którym pieszy nie będzie miał pierwszeństwa i po którym będzie musiał przechodzić w ściśle określony sposób, czyli iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.