Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się rzeczywistość drogowa dla milionów kierowców. Wejdzie w życie nowy taryfikator mandatów i punktów karnych. Surowe zasady dotkną wszystkich kierujących. Łatwiej będzie im stracić prawo jazdy i trudniej pozbyć się niechcianych punktów karnych. Wszystko w trosce o poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Najdotkliwszą zmianą będzie pierwsza od 26 lat podwyżka mandatów. Nowelizacja pozwoli Policji na nałożenie na kierowcę nawet 5 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych. Wzrosną np. kary za przewinienia wobec pieszych. Nieustąpienie pierwszeństwa może kosztować kierowcę 1,5 tys. zł. Sąd zaś będzie mógł nałożyć na kierowcę aż 30 tys. zł grzywny.

Andrzej Łukasik z Polskiego Towarzystwa Kierowców mówi „Rz", że wśród kierowców jest zgoda na wyższe kary. Ale tylko pod jednym warunkiem: wszystkie pieniądze zebrane z kar za wykroczenia powinny być przekazane na poprawę bezpieczeństwa na drogach – doświetlenie przejść dla pieszych itd. Nie ma mowy o składowaniu pieniędzy na żadnych funduszach.

Czytaj więcej

Takie są mandaty od Nowego Roku. Pełna wersja taryfikatora 2022

– Te rozejdą się na biurokrację, urzędy, urzędników, a nie na drogi – mówi Łukasik.

Zdaniem Marka Staszczyka, dyrektora toruńskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, wysokie mandaty są akceptowalne. Mniej optymistycznie patrzy na obniżenie limitu punktów karnych.

– Kierowcy muszą być przede wszystkim dobrze szkoleni – uważa.

Mariusz Sztal, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest zdania, że mandaty mogą być wyższe, ale liczą się przede wszystkim edukacja i nieuchronność kary. Tak więc wysokie mandaty to nie największy problem kierowców.

Łatwo uzbierać

Od 1 stycznia nie zmieni się limit punktów karnych dla doświadczonych kierowców – 24 pkt. Będą jednak przybywać dużo szybciej niż do tej pory.

Maksymalna stawka 15 pkt karnych (dziś do 10 pkt) będzie obowiązywała za 12 wykroczeń – m.in. wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych lub bezpośrednio przed nimi czy omijanie auta. Z kolei 13 pkt karnych otrzymamy, jeśli przekroczymy dopuszczalną prędkość o więcej niż 40, a mniej niż 50 km/h. Natomiast dotychczasowy maksymalny pułap 10 pkt, będzie obowiązywał za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h, zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej albo wjazd na przejazd kolejowy bez możliwości opuszczenia go.

Za jazdę po alkoholu zapłacą także użytkownicy hulajnóg. Dla nich kara wyniesie 1 tys. zł, podobnie zresztą jak dla rowerzystów.

Ważna polisa

Portfele kierowców może odchudzić także inna zmiana, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r. Mowa o wyższych karach za brak ważnej polisy OC. Wyższa kwota do zapłaty za to przewinienie to pokłosie wzrostu pensji minimalnej z 2,8 tys. zł do 3010 zł brutto. W przyszłym roku właściciele aut osobowych za brak ważnej polisy OC dłuższy niż 14 dni zapłacą dwukrotność pensji minimalnej, czyli 6020 zł – o 440 zł więcej niż w 2021 r. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu potrwa od 4 do 14 dni, opłata wyniesie 3010 zł. Do trzech dni przerwy w ważności polisy trzeba będzie zapłacić 1204 zł.

Właściciele motocykli zapłacą odpowiednio 1003 zł, 502 zł i 201 zł, a właściciele samochodów ciężarowych 9030 zł, 4515 zł oraz 1806 zł.

Od przyszłego roku firmy ubezpieczeniowe uzyskają wgląd do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Co za tym idzie, stawki ubezpieczeń zostaną połączone z historią wykroczeń. Wniosek – nie tylko stłuczki, ale także punkty karne wpłyną na wysokość płaconej składki.

Nieco później, bo 31 stycznia 2022 r., wejdzie w życie przepis umożliwiający kupującemu używany samochód lub motocykl pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, także gdy pojazd był dotychczas zarejestrowany w innym województwie. Inną zmianą ma być konieczność zapłacenia podwójnej stawki za spóźnienie się na przegląd co najmniej 30 dni. Z kolei po pojawieniu się w stacji diagnostycznej maksymalnie 30 dni przed terminem ważność nowego badania technicznego ma upływać dopiero po roku od dnia, w którym wygasłaby ważność poprzednich badań.

Podstawa prawna: ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 16 grudnia 2021 r., poz. 2328)

Punkty karne na drodze

15 punktów za m.in:- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej ruchowo,- niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,- niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,- przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,- kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.Kary idą ostro w górę:- od 1,5 tys. zł – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu- 1,5 tys. zł – niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej- od 1,5 tys. zł – wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych- od 1,5 tys. zł – omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu- od 2,5 tys. zł – prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu- od 1 tys. zł – prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu pojazdu innego niż mechaniczny- od 800 zł – przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h- od 1 tys. zł – wyprzedzanie pojazdem mechanicznym mimo zakazu- od 1,5 tys. zł – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień- do 1,5 tys. zł – prowadzenie bez wymaganych uprawnień pojazdu innego niż mechaniczny- od 2 tys. zł – wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy- od 2 tys. zł – objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejście lub wjazd na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały,przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych- do 8 tys. zł – niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie