Przed zarejestrowaniem auta sprowadzonego z zagranicy zwykle trzeba kolejno odwiedzić: urząd celny, urząd skarbowy, stację kontroli pojazdów. Dopiero po otrzymaniu z tych instytucji właściwych dokumentów można się udać do wydziału komunikacji.

Do wniosku o rejestrację samochodu z zagranicy należy dołączyć dowód własności pojazdu, w razie powierzenia pojazdu potwierdzenie na tę okoliczność, dowód rejestracyjny lub inny dokument tego typu, wydany przez właściwy organ państwowy.

Potrzebne będą też tablice rejestracyjne pojazdu. Jeżeli samochód pochodzi spoza UE i jest rejestrowany po raz pierwszy, wymaga się dowodu odprawy celnej przywozowej lub adnotacji na fakturze, gdy sprzedaży dokonał przedsiębiorca zajmujący się obrotem pojazdami. Kolejnym dokumentem jest zaświadczenie potwierdzające uiszczenie VAT od pojazdów sprowadzanych z krajów UE lub brak tego obowiązku. Musimy potwierdzić także zapłatę podatku akcyzowego lub zwolnienie z akcyzy, jeśli auto pochodzi z UE i jest rejestrowane po raz pierwszy.

Do rejestracji zagranicznego auta potrzebne może być też zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego albo dowód rejestracyjny lub jego odpowiednik, który poświadczy wykonanie i termin ważności przeglądu. Do wniosku trzeba dołączyć umowę ubezpieczenia OC do wglądu.

Ostatnim z załączników są dokumenty dotyczące recyklingu, czyli w wypadku osób niebędących przedsiębiorcami potwierdzenie wniesienia opłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z numerem identyfikacyjnym nadwozia pojazdu.

Każdy dokument w języku obcym dołączony do wniosku o rejestrację musi zawierać tłumaczenie polskie sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Każdy z wniosków musi zawierać potwierdzenie wniesionych opłat. Ich suma wynosi ok. 1850 zł.