Ratownik wodny - definicja i kompetencje

Osoba z tzw. nadwyżką kompetencji w dziedzinach medycznych spełni też dodatkowe kwalifikacje w ratownictwie wodnym.

Aktualizacja: 03.07.2020 17:00 Publikacja: 03.07.2020 07:47

Ratownik wodny - definicja i kompetencje

Foto: Adobe Stock

W wakacje nad wodą ratownik jest najważniejszy. MSWiA chce więc doprecyzować ich prawną definicję i kompetencje zawarte w ustawie o ratownictwie wodnym. Musiałby on więc mieć co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem tymi kwalifikacjami są m.in. uprawnienia do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz do uprawiania turystyki wodnej. W grę wchodzą też kwalifikacje w żegludze morskiej, do wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza i pielęgniarki systemu PRM, kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka czy kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Czytaj także: Wakacje kamperem a prawo drogowe

Wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym znalazł się w załączniku do rozporządzenia. Widnieją w nim: świadectwa i patenty w żegludze śródlądowej, uprawnienia motorowodne, świadectwa i dyplomy w żegludze morskiej.

Na czym polega problem? Według obecnej definicji ratownika wodnego jest nim osoba, która: posiada wiedzę i umiejętności ratownictwa wodnego i technik pływackich; inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym; spełnia wymagania określone w ustawie o PRM dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika; jest zatrudniona albo pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu.

Etap legislacyjny: uzgodnienia

W wakacje nad wodą ratownik jest najważniejszy. MSWiA chce więc doprecyzować ich prawną definicję i kompetencje zawarte w ustawie o ratownictwie wodnym. Musiałby on więc mieć co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem tymi kwalifikacjami są m.in. uprawnienia do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz do uprawiania turystyki wodnej. W grę wchodzą też kwalifikacje w żegludze morskiej, do wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza i pielęgniarki systemu PRM, kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka czy kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a