Dotychczas Polacy z przygranicznych miejscowości, dojeżdżający do pracy u sąsiadów, byli zwolnieni z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny po powrocie do kraju.  Podstawą do zwolnienia były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Takich osób może być kilkadziesiąt tysięcy. Piszemy  o tym problemie w artykule "Kwarantanna po przekroczeniu granicy jest fikcją".

Wczoraj zostało ogłoszone rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca, które wprowadza kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Wynika z niego, że wszystkie osoby, które przekraczają granicę będą poddane kwarantannie. Również te,  które mieszkają w Polsce i dojeżdżają codziennie do pracy np. na terenie Niemiec, Czech.

Zobacz też: Rozporządzenie ws. stanu epidemii - tekst ujednolicony

Obowiązek ten zostanie wprowadzony od 27 marca, od północy. Od tego dnia  osoba przekraczająca granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w RP lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Ograniczenia będą dotyczyły całej granicy Polski.