Do Fundacji zwróciło się dwóch osadzonych przebywających w zakładzie karnym w Barczewie z prośbą o interwencję. W swoich listach alarmowali, że w zakładzie karnym panuje epidemia salmonellozy.

Osadzeni wskazali, że w jednostce penitencjarnej nie są podejmowane odpowiednie kroki w celu ochrony zdrowia więźniów. W szczególności nie jest zapewnione odpowiednie wyżywienie, a podawane posiłki są stare. Ponadto - jak wynika z otrzymanych informacji - z powodu zbyt małego przydziału wody, osadzeni nie są w stanie utrzymywać higieny osobistej.

W związku z powyższym HFPC zwróciła się do dyrektora zakładu karnego z prośbą o udzielenie informacji dotyczących liczby osadzonych, którzy mają objawy związane z zakażeniem bakterią Salmonelli, a także o środkach podjętych w ramach wprowadzonej już kwarantanny.