MEN: zmienimy projekt dotyczący organizowania lekcji religii

MEN dokona zmian w projekcie przepisów dotyczących organizacji nauki religii w szkołach. Chodzi o zasady tworzenia grup międzyklasowych - wynika z odpowiedzi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Publikacja: 26.06.2024 19:10

Lekcja religii w warszawskim liceum

Lekcja religii w warszawskim liceum

Foto: PAP/Grzegorz Jakubowski

Przypomnijmy, że  obecnie lekcje religii  są organizowane oddzielnie dla uczniów każdej klasy, ale musi być ich przynajmniej siedmiu z tej klasy. Jeśli chętnych jest mniej, szkoła organizuje naukę religii w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. MEN zaproponowało umożliwienie zorganizowania w przedszkolu i szkole lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej, jeśli na lekcję religii zgłosiło się równo lub więcej niż siedmiu uczniów (wychowanków). 

Religia w szkole: co stracą katecheci, a co uczniowie

Uczniów szkoły podstawowej będzie można połączyć w grupę międzyklasową pod warunkiem, że są to wyłącznie uczniowie z tego samego etapu edukacyjnego, tj. uczniowie klas I-III albo IV- VIII. Maksymalna liczba wychowanków lub uczniów w grupie międzyoddziałowej i międzyklasowej, dla dzieci w przedszkolach i dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, ma wynosić 25, a dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół - 30, z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących wychowanków i uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Propozycja spotkała się z krytycznymi uwagami części rodziców i katechetów, gdyż plany MEN doprowadzą do tego, że teoretycznie 10-latki mogą się uczyć religii razem z 15-latkami.  Taka duża różnica wiekowa spowoduje trudności w realizowaniu podstawy programowej. Tym bardziej, że podręczniki zostały przyjęte dla konkretnych klas, w oparciu o podstawę programową katechezy przygotowaną przez dany kościół. Wątpliwości zgłosił także Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Czytaj więcej

10-latkowie na lekcjach religii razem z 15-latkami. RPO pisze do Nowackiej

- Nowa organizacja lekcji religii będzie skutkować zmniejszeniem się liczby godzin, a co z tym związane, redukcją zatrudnienia katechetów. Zasadne jest zatem wyjaśnienie, czy przed przystąpieniem do pracy nad rozporządzeniem Ministerstwo oszacowało, ilu katechetów może z tego powodu stracić pracę, oraz czy rozważano jakiekolwiek okresy przejściowe albo mechanizmy pomocowe dla tej grupy nauczycieli. RPO zwraca uwagę na aspekt ochrony pracy, wynikający z art. 24 Konstytucji RP — napisał RPO Marcin Wiącek do  minister Barbary Nowackiej.

Zwrócił uwagę, że zmiany mają wejść w życie już od 1 września 2024 r., co stawia zarówno katechetów, jak i dyrektorów szkół w trudnym położeniu. A to dlatego, że planowanie pracy szkoły odbywa się na długo przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Arkusz organizacji szkoły w kolejnym roku szkolnym zatwierdzany jest do 29 maja danego roku przez organ prowadzący szkołę. Arkusz określa m.in. liczbę nauczycieli, rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i liczbę godzin tych zajęć, tygodniowy wymiar godzin zajęć religii dla poszczególnych oddziałów,  

- Można zatem przyjąć, że podpisanie rozporządzenia będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian w już zatwierdzonych arkuszach. Będzie to trudne z uwagi na problem z oszacowaniem liczby uczniów, którzy będą zainteresowani nauką religii w nowych warunkach, lub których rodzice wyrażą życzenie zorganizowania takich lekcji — uważa Marcin Wiącek.

Czytaj więcej

Daria Chibner: Liczba godzin lekcji religii nie jest ważna, skoro przeraża ich jakość

MEN: 10-latek nie będzie uczył się religii z 15-latkiem 

W odpowiedzi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zaznaczyła, że nowe przepisy dadzą dyrektorowi szkoły (przedszkola) znaczną swobodę przy tworzeniu grup nauczania religii, która jest ograniczona wyłącznie maksymalną liczbą uczniów takiej grupy. Po konsultacjach zewnętrznych rozporządzenia projekt w tym zakresie ulegnie częściowo zmianie i maksymalna liczba uczniów w grupie międzyklasowej zostanie obniżona z 30 do 28 uczniów. Inaczej niż pierwotnie określone zostaną etapy edukacyjne.  Grupa międzyklasowa będzie mogła obejmować uczniów klas I–III, uczniów klas IV–VI i uczniów klas VII i VIII.

„Minister Edukacji stoi na stanowisku, że wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 1 września 2024 r. nie oznacza konieczności wprowadzenia zmian w stanie zatrudnienia nauczycieli religii i etyki. Nowe rozwiązania organizacyjne dotyczące łączenia uczniów w grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe (...) mogą natomiast być wykorzystane, gdy zaistnieją określone przesłanki, np. trudności w zatrudnieniu nauczyciela religii czy etyki lub obciążenie tego nauczyciela dużą liczbą godzin ponadwymiarowych” - napisała Katarzyna Lubnauer.

Zaznaczyła, że to  dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy podejmuje decyzje o ruchach kadrowych w danej szkole. MEN zakłada zaś racjonalność działania dyrektora, który jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa pracy oraz szczególnych uprawnień i ochrony, jakie posiadają nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela.

„Działania podejmowane przez MEN nie mają na celu pogorszenia sytuacji edukacyjnej uczniów, ale umożliwienie podejmowania bardziej racjonalnych rozwiązań organizacyjnych przez dyrektorów szkół” - zapewniła wiceministra edukacji. 

Przypomnijmy, że  obecnie lekcje religii  są organizowane oddzielnie dla uczniów każdej klasy, ale musi być ich przynajmniej siedmiu z tej klasy. Jeśli chętnych jest mniej, szkoła organizuje naukę religii w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. MEN zaproponowało umożliwienie zorganizowania w przedszkolu i szkole lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej, jeśli na lekcję religii zgłosiło się równo lub więcej niż siedmiu uczniów (wychowanków). 

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą