Jakie projekty ustaw wyciągnie z "sejmowej zamrażarki" marszałek Hołownia?

Posłowie mają pół roku od pierwszego posiedzenia na pierwsze czytania złożonych w minionej kadencji obywatelskich inicjatyw ustawodawczych.

Aktualizacja: 23.11.2023 06:06 Publikacja: 23.11.2023 03:00

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia

Foto: PAP/Piotr Nowak

Marszałek Szymon Hołownia skierował do prac sejmowych 10 takich projektów.

Obywatelskie projekty ustaw, więc te, które poparło co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, nie podlegają zasadzie dyskontynuacji wraz ze zmianą kadencji Sejmu. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli projekt, wobec którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w ciągu kadencji, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji i nie trzeba go ponownie wnosić. W takim wypadku marszałek Sejmu zarządza ponowny druk projektu, doręczenie go posłom i kieruje projekt na pierwsze czytanie. Musi się ono odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu (art. 13 ustawy).

Wśród tych 10 projektów jest m.in. obywatelski projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS w celu wprowadzenia renty wdowiej, która przewiduje nową regułę zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Czytaj więcej

Jakie zmiany czekają Sejm w nowej kadencji? To ma być trzęsienie ziemi

Inny projekt obywatelski dotyczącej zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dotyczy on zobowiązania placówek leczniczych do ustalenia na nowo wynagrodzenia zasadniczego wybranych pracowników.

Kolejny projekt, autorstwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, to nowelizacja Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim średnie i zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli miałoby stanowić określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego miałoby wynosić minimum 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a stażysty co najmniej 73 proc.

Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, wskazuje, że zasadę dyskontynuacji procesu legislacyjnego nad ustawą część przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego uznaje za przejaw zwyczaju konstytucyjnego, prawo określa natomiast od niej wyjątki właśnie dla projektów wniesionych przez obywateli.

O tym, że w nowej kadencji projekt ma być procedowany od początku, stanowi ustawa, ale przemawiają za nią także argumenty racjonalne, że skład Sejmu nowej kadencji jest zwykle inny niż poprzedniej – podkreśla.

Marszałek Szymon Hołownia skierował do prac sejmowych 10 takich projektów.

Obywatelskie projekty ustaw, więc te, które poparło co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, nie podlegają zasadzie dyskontynuacji wraz ze zmianą kadencji Sejmu. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli projekt, wobec którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w ciągu kadencji, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji i nie trzeba go ponownie wnosić. W takim wypadku marszałek Sejmu zarządza ponowny druk projektu, doręczenie go posłom i kieruje projekt na pierwsze czytanie. Musi się ono odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu (art. 13 ustawy).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a