Jakie uprawnienia ma członek komisji wyborczej? Dieta, zwolnienie od pracy i pensja

Członkowi komisji wyborczej przysługuje nie tylko dieta, ale także dodatkowe wolne u pracodawcy. Musi jednak dopełnić pewnych formalności zanim zgłosi zamiar skorzystania ze zwolnienia na wybory oraz po powrocie do pracy.

Publikacja: 10.10.2023 12:15

Jakie uprawnienia ma członek komisji wyborczej? Dieta, zwolnienie od pracy i pensja

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

O uprawnieniach członków komisji wyborczej mówi art. 154. kodeksu wyborczego.

Członkom wszystkich komisji wyborczych oraz komisarzom wyborczym przysługują diety, a także zwrot kosztów podróży i noclegów.

Członkowie komisji okręgowych, rejonowych i terytorialnych dostaną oprócz tego zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań w komisjach. Chyba że pełnią funkcje z urzędu jako komisarze wyborczy, wówczas diet nie dostaną. 

Czytaj więcej

Wybory 2023: 10 i 12 października mijają ważne terminy

Natomiast członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymają zryczałtowane diet za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. Za pracę przy wyborach parlamentarnych w 2023 roku przewodniczący tych komisji zarobią 800 zł, ich zastępcy - 700 zł, a zwykli członkowie – 600 zł. Kwoty te nie są obciążone podatkiem i składkami ZUS.

Diety będą wypłacane przez urzędy gmin. Podstawą do wypłaty jest pisemne potwierdzenie udziału w  czynnościach komisji wyborczej, wystawione przez przewodniczącego albo zastępcę przewodniczącego właściwej komisji. 

Wolne dla członka komisji wyborczej

Członkom komisji wyborczej przysługuje również zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Jeśli zatem liczenie głosów w wyborach przypadających w niedzielę 15 października zakończy się w poniedziałek 16 października, to członek komisji ma prawo do wolnego dnia w pracy zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek 17 października.

Przepis art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego wskazuje, że za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. Oznacza to, że zwolnienia od pracy są pełnopłatne. Zarówno wynagrodzenie, jak i składki finansuje pracodawca.

Członkom obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych przysługuje 5 dni zwolnienia od pracy, również z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, ale - uwaga -  bez prawa do wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać o zaświadczeniu dla pracodawcy

Kiedy najpóźniej trzeba wystąpić o dodatkowe wolne? Członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej muszą co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie tej nieobecności. Istotna jest forma. Trzeba to zrobić na piśmie.

Następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, pracownik musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji. Powinno ono zawierać:

  • imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji,
  • wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy,
  • przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Zaświadczenie musi zostać opatrzone pieczęcią obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej i podpisane przez przewodniczącego komisji. Jeśli sam przewodniczący potrzebuje takiego zaświadczenia dla pracodawcy, podpis pod nim składa zastępca przewodniczącego komisji.

- Dopiero na podstawie tego zaświadczenia pracownik będzie miał prawo do tego, by pracodawca usprawiedliwił mu nieobecność w pracy - mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, HRK Payroll Consulting.

Czytaj więcej

PKW: nie będzie podwyżki diety dla członków komisji wyborczych

O uprawnieniach członków komisji wyborczej mówi art. 154. kodeksu wyborczego.

Członkom wszystkich komisji wyborczych oraz komisarzom wyborczym przysługują diety, a także zwrot kosztów podróży i noclegów.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?