To wynik badania „Stosunek Polaków do obrony Ojczyzny” przeprowadzonego przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej w lutym 2023 roku. Badanie objęło Polaków w wieku 18-55 lat, którzy wykazali gotowość do obrony ojczyzny i zainteresowania służbą w czasie pokoju. 

Zgodnie z danymi MON-u największym zainteresowaniem ma cieszyć się łużba w rezerwie aktywnej, a następnie dobrowolną zasadniczą służbą wojskową oraz Wojskiem Obrony Terytorialnej, ma to wynikać z faktu iż są to formy służby, które pozwalają na łączenie życia cywilnego z wojskowym. 

40 proc. badanych deklaruje służbę w rezerwie aktywnej, 33 proc. w dobrowolnej zasadniczej służbie zawodowej oraz 32 proc. w terytorialnej służbie wojskowej. Najliczniejszą grupę zainteresowanych stanowią osoby w wieku od 18 do 29 lat. 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. (…) 42 000 ludzi przeszło przez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową dotychczas, a przypomnę, że rozpoczęliśmy takie działania niespełna 18 miesięcy temu. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Kiedy rząd koalicji PO-PSL zawiesił obowiązkową służbę wojskową w 2009 r. to do 2015 r. tylko 34 000 ludzi zgłosiło się do służby przygotowawczej. W ciągu 18 miesięcy uzyskaliśmy większą wartość niż przez 6 lat od 2009 do 2015 nasi poprzednicy. I podkreślam, że przecież są to ochotnicy, nie ma poboru przymusowego, przekazał podczas debaty minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak.