Polska zajęła tym samym drugą pozycję ex-aequo z Czechami. Polskę i Czechy wyprzedziła jedynie Malta. 

Czerwcowy poziom bezrobocia to powtórka wyniku z maja tego roku, ale także wynik 0,1 proc. lepszy niż z czerwca 2022 roku. Unijna średnia wyniosła natomiast 5,9 proc., przy czym średnia dla strefy euro to już 6,4 proc. 

Bezrobocie w Polsce jest niezmiennie znacznie poniżej średniej unijnej, ale to nie wszystko. Z wynikiem 2,7 proc. w czerwcu br. zajęliśmy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższego poziomu bezrobocia – ex-aequo z Czechami. Lepiej wypadła tylko Malta z wynikiem 2,6 proc. Mamy więc powody do dumy. To wszystko dowodzi skuteczności polityki rządu w obszarze rynku pracy – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czytaj więcej

Bezrobocie najniższe we współczesnej historii Polski

Główny Urząd Statystyczny poinformował natomiast iż czerwcowa stopa bezrobocia wyniosła 5 proc. Odnotowano wobec tego spadek, ponieważ w maju wskaźnik wynosił 5,1 proc. Minister Maląg przekazała iż jest to mniej 0,5 punktu procentowego niż odnotowano w lutym 2020 roku, czyli przed wybuchem pandemii Covid-19.