Technik budowlaniec zaprojektuje dom

Absolwenci technikum lub szkoły branżowej ze stażem i praktyką zawodową będą mogły projektować obiekty o kubaturze do 1000 m3. Takie założenia zawarto w rządowej nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Projekt budzi kontrowersje.

Publikacja: 07.07.2023 08:47

Technik budowlaniec zaprojektuje dom

Foto: Adobe Stock

Zmiany mają na celu uzupełnienie braków kadrowych wśród projektantów - głosi uzasadnienie projektu.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich zwrócił uwagę, że nie ma braków kadrowych w kwestii projektowania. Olbrzymie braki są natomiast w kadrze średniej technicznej na budowach i wykonawstwie, a także w kadrze inżynieryjnej. Uważa on, że proponowana zmiana dotycząca umożliwienia technikom oraz absolwentom branżowej szkoły II stopnia projektowania budynków, nie powinna zostać przyjęta.

Polska Izba Inżynierów wystosowała natomiast opinię, w której zaznaczyła, że obecna edukacja na poziomie techników nastawiona jest na przygotowanie wykwalifikowanego robotnika: murarza, betoniarza, hydraulika. Zagadnienia projektowe są natomiast w programach ujęte marginalnie i nie stanowią wystarczających podstaw do bycia projektantem budowlanym, który musi mieć wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów czy konstrukcji.

Czytaj więcej

Kształcenie zawodowe będzie łatwiejsze

Piotr Fokczyński, prezes Izby Architektów RP zwrócił uwagę, że pomysł przyznania takich uprawnień wzbudził kontrowersje, ponieważ przekazanie kompetencji zawodu architekta innemu zawodowi narusza interes społeczny.

Poseł Małgorzata Chmiel podkreśliła, że podczas kolejnego czytania projektu nowelizacji, w przyszłym tygodniu, złoży poprawki dotyczące nadania uprawnień do projektowania technikom i absolwentom szkół branżowych II stopnia.

Zgodnie z projektem nowelizacji, technicy oraz osoby, które ukończyły branżową szkołę II stopnia, w branży odpowiedniej dla danej specjalności, po odbyciu czteroletniej praktyki projektowej oraz rocznej praktyki na budowie i zdanym egzaminie będą mogły projektować obiekty o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej (zatem ok. 200 – 300 metrów kwadratowych – przyp. red.). Przypomnijmy, że  - zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przez zabudowę zagrodową należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Podkreślmy, że w uzasadnieniu nowelizacji przypomniano, że technicy do 31 grudnia 2005 r. mieli prawną możliwość uzyskiwania ograniczonych uprawnień projektowych.

Zmiany mają na celu uzupełnienie braków kadrowych wśród projektantów - głosi uzasadnienie projektu.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich zwrócił uwagę, że nie ma braków kadrowych w kwestii projektowania. Olbrzymie braki są natomiast w kadrze średniej technicznej na budowach i wykonawstwie, a także w kadrze inżynieryjnej. Uważa on, że proponowana zmiana dotycząca umożliwienia technikom oraz absolwentom branżowej szkoły II stopnia projektowania budynków, nie powinna zostać przyjęta.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie