Ogólnopolska sieć BCU dostępna będzie dla uczniów, studentów i pracowników. Zrzeszy placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach zawodowych.

Celem ich działalności będzie między innymi wspieranie współpracy biznesu i pracodawców z kształceniem zawodowym. Jego system ma być dostosowany do realiów i wymagań rynku pracy oraz zasad rządzących biznesem. BCU będzie mogła prowadzić m.in. jednostka samorządu terytorialnego i organizacja branżowa.

Czytaj więcej

Partnerzy społeczni z pieniędzmi na kształcenie zawodowe

BCU mają przygotować kadry na wejście w konkretne branże, ale we współpracy z ich przedstawicielami. Podczas kształcenia w ośrodkach możliwe będzie uzupełnianie wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz ich zmiana. Ułatwią one współpracę szkół i uczelni z pracodawcami. Wesprą doradztwo zawodowe dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów oraz absolwentów.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu