W pełni świadomy tych alarmujących doniesień jest Rzecznik Praw Obywatelskich, który nie pozostawił ich bez odpowiedniej reakcji - prowadzi on w tym zakresie szczególną współpracę z ministrem sportu, która będzie jak najbardziej kontynuowana, co więcej skierował w związku z tymi sprawami pismo do ministra o przedstawienie inicjatyw podjętych przez Ministerstwo. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie jakie inicjatywy podejmowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki także w sprawie przestrzegania konstytucyjnej zasady równości kobiet oraz mężczyzn, ale także przeciwdziałania wszystkim niepożądanym zjawiskom i zachowaniom uderzających w prawa i wolność, w tym także seksualną wszystkich związanych z tym środowiskiem osób. 

Sam Rzecznik zwrócił się także do Ministra Kamila Bortniczuka o przekazanie na jakim etapie prac jest projekt nowelizacji ustawy o sporcie z 2010 roku, o którym już pod koniec listopada ubiegłeroku informował poprzednio pełniący funkcję ministra Arkadiusz Czartoryski.