Tag:

mobbing

Sąd przyjrzy się firmowemu dochodzeniu

Odpowiednio przeprowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające dotyczące zgłoszenia dyskryminacji czy mobbingu pomoże obronić się przed zarzutami pracowników.

Można skarżyć do sądu politykę antymobbingową

Związek zawodowy może zakwestionować przed sądem zarządzenie firmy określające zasady działania w sprawach przemocy w miejscu pracy.

Radomska firma zwolniła graficzkę przez Skype. Teraz ma problem

Agencja reklamowa Giftpol zwolniła za pośrednictwem komunikatora Skype graficzkę i teraz grozi jej pozwem. Kobieta opisała na portalu X swoje dwudniowe zatrudnienie w radomskiej firmie.

Łukasz Guza: Oby sygnaliści się przyjęli

Nowy projekt ustawy o zgłaszaniu naruszeń prawa ułatwi m.in. walkę z mobbingiem. Wywoła też jednak ryzyka dla samej procedury sygnalizowania.

Romans w pracy nie jest zakazany

Sam romans między pracownikami nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy o pracę. Ale naruszenie obowiązków pracowniczych, w tym dopuszczenie się dyskryminacji, mobbingu czy molestowania – już tak.

Nadzór administracyjny prezesa sądu a prawo pracy

Prawidłowy i nienadmierny nadzór administracyjny może być wsparciem dla sędziego, jeśli ma do niego zaufanie. Powinien też uwzględniać reguły wynikające z prawa pracy.

Sąd: szefa można zdegradować nawet bez mobbingu

Nawet jeśli szef nie stosował mobbingu, ale nie ma umiejętności potrzebnych do zarządzania pracownikami, może utracić stanowisko.

Chybione oskarżenia o mobbing ze strony Moniki Strzępki

Trwa spór prawny w sprawie dyrektorki Teatru Dramatycznego, kto i wobec kogo w rzeczywistości stosował niedozwolone metody.

Kodeks etyki uporządkuje relacje w firmie

Pracodawca może wprowadzić regulacje określające m.in. właściwy stosunek do współpracowników i klientów czy zakaz mobbingu i korupcji. Aby nie były to martwe zapisy, warto w kodeksie etyki wprowadzić sankcje za ich nieprzestrzeganie.

MeToo po polsku: Konsekwencje niewłaściwych zachowań w sferze zatrudnienia

Eksperci przestrzegają, aby nie pozostawić w firmie sprawców mobbingu czy molestowania, nawet jeżeli orzeczenia sądu w ich sprawie jeszcze nie ma.