Podczas swojego przemówienia prezydent podkreślał jak ważnym dla historii całej Rzeczypospolitej był śląski zryw niepodległościowy, - Nie byłoby tej wielkości i postępu w II Rzeczypospolitej, gdyby nie było możliwości, które dawał Górny Śląsk i jego zasoby oraz wielcy patrioci, którzy dla Polski pracowali.

Czytaj więcej

Będzie nowe święto państwowe. Andrzej Duda podpisał projekt ustawy

Święto ma upamiętnić trzy powstawnia z lat 1919-1921 i uczcić pamięć ich uczestników, którzy walczyli o przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Powstania zrodziły się ze względu na konflikt między polską a niemiecką ludnością, a przede wszystkim ze względu na chęć dołączenia tego regionu do Niemiec. 

Sama data 20 czerwca nawiązuje do daty wkroczenia do Katowic w 1922 r. wojska polskiego na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim.

Ustanowienie tego święta wyszło z samej inicjatywy prezydenckiej, który zareagował w ten sposób na apele m.in. Sejmika Województwa Mazowieckiego oraz innych organizacji, w tym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polski Śląsk. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu - Tak wskazany termin vacatio legis, nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i stworzy możliwość uczczenia po raz pierwszy Narodowego Dnia Powstań Śląskich już w 2022 r. - jak przedstawiono w uzasadnieniu projektu ustawy. 

Narodowy Dzień Powstań Śląskich nie będzie dniem wolnym od pracy.