Celem ustawy jest ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich, dla upamiętnienia zrywu narodowego – 3 powstań z lat 1919–1921 i złożenia hołdu jego bohaterskim uczestnikom.

– To był bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 roku, kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej – argumentował Andrzej Duda.

Z inicjatywą o ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich do prezydenta zwrócił się Sejmik Województwa Mazowieckiego. Z podobnym innym apelem wystąpiły też inne organizacje, m.in. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Polski Śląsk.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. - Tak wskazany termin vacatio legis, nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i stworzy możliwość uczczenia po raz pierwszy Narodowego Dnia Powstań Śląskich już w 2022 r. - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.