Zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych, wydatki i zawierane umowy mają być publikowane w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej. To oznacza, że każdy będzie miał do nich wgląd przez internet.  Obecnie partie rozliczają się rocznie, a rejestr wpłat i umów trafiał do PKW. 

Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenia, które określają wzory stosownych rejestrów.  Rejestr wpłat na rzecz partii politycznej będzie zawierać dane osoby dokonującej wpłaty, wysokości i daty wpłaty. Natomiast rejestr umów zawartych przez partię polityczną będzie zawierać m.in. numer, datę i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron umowy, określenie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, tryb zawarcia umowy.

Rozporządzenia  podpisane 23 maja, zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 26 maja (poz. 1119 i 1120). Wejdą w życie 1 lipca 2022 roku.

Nie jest jasne, czy partie będą ujawniać wszystkie informacje objęte rejestrowaniem. Sądy administracyjne kilkakrotnie stwierdzały, że partia nie musi ujawniać wszystkiego i nie zawsze. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 28 lipca 2021 r. (sygn. akt II SA/Gd 218/21) stwierdził, że wyciągi z rachunków bankowych partii i faktury otrzymane lub będące w jej dyspozycji nie są informacją publiczną.

Czytaj więcej

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej