Takie zmiany wynikają z projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jaki resort rodziny rozesłał właśnie do konsultacji społecznych.

Po zmianach w przepisach pojawią się nowe zawody, takie jak: kierownik filharmonii/opery/operetki/orkiestry, a także kierownik zespołu pieśni i tańca/chóru. Wnioskodawcą tej zmiany było Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów. Z kolei Stowarzyszenie Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej złożyło wniosek o uzupełnienie tej listy o specjalistę do spraw techniki dentystycznej.

Instytut Historii i Archiwizacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu postarał się natomiast o dopisanie specjalisty zarządzania dokumentacją, a Główny Inspektorat Farmaceutyczny wystąpił o uzupełnienie tej listy o zawód inspektora do spraw obrotu hurtowego lekami.

Pozostałe pięć zawodów trafi na listę w związku ze zmianami w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Będą to: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik przemysłu mody, jeździec i mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.

Projektowane zmiany mają dostosować przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania do zmian wprowadzonych przez ministra edukacji narodowej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz lepsze odzwierciedlenie zawodów identyfikowanych na rynku pracy.

Po zmianach wspomniane rozporządzenie będzie przewidywać 2453 zawody i specjalności. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne