EVERYONE to międzynarodowa inicjatywa rozszerzenia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej o sześć nowych przepisów.

– Zmiany w dokumencie służą jego dostosowaniu do realiów współczesnego świata – mówił Adam Bodnar na wtorkowej konferencji naukowej na Uniwersytecie SWPS, poświęconej projektowi.

Autorzy postulatów mówią o wielu dziedzinach życia. To ekologia, cyberbezpieczeństwo, jakość usług, prawo do rzetelnej informacji i prawdomówności rządzących, a także możliwość dochodzenia praw zawartych w Karcie przed jurysdykcją europejską.

Na konferencji przedstawiono dotychczasowe praktyki ustawodawcze. Wielu ekspertów zastanawiało się nad operacjonalizacją propozycji, czyli możliwością przełożenia przepisów na realne działanie.

– Gdybyśmy budowali prawo, musiałoby ono być narzędziem połączonym z innymi w taki sposób, by przynosiło realne korzyści – mówiła prof. Barbara Iwańska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Unia Europejska ma mieć więcej zasad chronionych w Karcie Praw Podstawowych

Pozostali paneliści zwracali uwagę na konieczność dostrzeżenia obywatela podczas wprowadzania zmian. Ich zdaniem transformacja powinna być dla ludzi szansą, nie zagrożeniem.

– Państwo nie może usprawiedliwiać braku działań niewiedzą. Polityka musi być przejrzysta, a politycy odpowiedzialni – komentował mec. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.

Podjęto także dyskusję o erozji demokracji w Europie i na świecie.

– Nowy zapis w Karcie praw podstawowych mówiący o obowiązku mówienia prawdy przez osoby na stanowiskach publicznych ma mieć charakter ochronny i chronić system demokratyczny przed budowaniem kapitału politycznego na kłamstwie – wyjaśniał postulaty dr Filip Cyuńczyk z Uniwersytetu SWPS.

Podczas dyskusji pojawiła się także opinia, że skupić należy się przede wszystkim na obowiązującym prawie.

– Pewne cele, które stoją za postulatami, mogłyby być osiągane dzięki już istniejącym przepisom. Przykładowo artykuł postulujący prawo do złożenia pozwu w sytuacji systematycznego łamania Karty praw podstawowych budzi wątpliwości co skutków rozpatrzenia skargi – tłumaczył dr Michał Krajewski z Uniwersytetu w Kopenhadze. Ekspert podkreślał, że propozycje uwzględnione przez inicjatywę EVERYONE wymagają konkretyzacji w traktatach. Jej autorzy podkreślają natomiast, że wprowadzenie zmian wymaga lat pracy, która dopiero się zaczęła.