Joanna Leśnicka

Medycyna w parze z digitalizacją

Jedno z pytań, na jakie szukali odpowiedzi uczestnicy forum w Karpaczu, dotyczyło roli zarządzania danymi medycznymi. O wyzwaniach i barierach takich rozwiązań w Polsce rozmawiali prelegenci Salonu „Rzeczpospolitej”.

Digitalisation in the service of medicine

One of the issues raised by participants in the Karpacz Forum was the role of medical data management. Major challenges and barriers to such solutions in Poland were discussed by speakers at the Rzeczpospolita Salon.

Nowe centra nie tylko dla studentów

Osią jednej z debat w Salonie „Rzeczpospolitej” była szeroko rozumiana edukacja i nowy projekt Erasmus+ InnHub oraz wyzwania, które czekają jego autorów.

New centres not only for students

The focus of one of the debates in the “Rzeczpospolita” Salon was education in its broadest sense and the new Erasmus+ InnHub project and the challenges that await its authors.

Wind power – it pays off

Energy security, decarbonisation and diversification of energy sources in Poland were discussed by participants of the panel “Offshore wind energy – a strategic challenge for Poland” during the Economic Forum in Karpacz.

Energia wiatrowa – to się opłaca

O bezpieczeństwie energetycznym, dekarbonizacji i dywersyfikacji źródeł energii w Polsce rozmawiali uczestnicy panelu „Morska energetyka wiatrowa – strategiczne wyzwanie dla Polski” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Pomoc dla Afryki: Dobre rozwiązania są powielane

– Co cykl programowy współpracujemy z innymi kooperatywami rolniczymi. Ich liczba jest faktycznie większa, bo społeczności kopiują od siebie rozwiązania – mówiła „Rzeczpospolitej” Helena Krajewska, Press Officer w Polskiej Akcji Humanitarnej.

Brakuje ośrodków pomocy dla dzieci

Wsparcie nieletnich pokrzywdzonych musi mieć charakter interdyscyplinarnej współpracy różnych podmiotów.

Centralny Azyl dla Zwierząt: diabeł tkwi w szczegółach

W podwarszawskim nadleśnictwie Chojnów powstać ma placówka, do której pod opiekę lub na kwarantannę trafiałyby gatunki niebezpieczne, inwazyjne i chronione.

Psycholog i lekarz nie powinni zgłaszać aborcji na policję

Rejestr ciążowy doprowadzi do tego, że wiele pacjentek w ogóle nie zgłosi się na badania.