Joanna Leśnicka

Było lepiej, jest gorzej. Na świecie jest coraz więcej ubóstwa

- Wiele wysiłków Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji pomocowych na rzecz zmniejszenia głodu zostało niestety wręcz zaprzepaszczonych lub znacząco spowolnionych - mówi Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.

Prawnicy oceniają zdalne sądy. "Rozprawa na stoliku w łazience"

E-rozprawy to możliwość usprawnienia sądownictwa, ale i zagrożenie dla jego powagi i jakości – komentują prawnicy.

W krajach UE ma być więcej recyklingu

Zgodnie z dyrektywami unijnymi w Polsce do 2035 r. poziom recyklingu ma wynieść 65 proc.

Konsultacje społeczne to mit

Przyjęte dotychczas przez Radę Ministrów projekty ustaw o Polskim Ładzie były przygotowane z naruszeniem przepisów legislacyjnych – taki wniosek płynie z najnowszego raportu Rady Przedsiębiorczości i Grant Thornton.

Unia Europejska ma mieć więcej zasad chronionych w Karcie Praw Podstawowych

Ogólnoeuropejski projekt proponuje włączenie do Karty sześciu nowych artykułów w celu zapewnienia ich egzekwowania przed sądami europejskimi.

Spór o "Dziewczyny z Dubaju" znajdzie finał na sali sądowej?

Choć Piotr Krysiak zerwał we wrześniu umowę licencyjną z Emilem Stępniem, nie zamierza blokować premiery filmu.

Beztrosko oddajemy swoje dane osobowe

Podawanie numeru PESEL na głos w aptece czy urzędzie to zagrożenie dla prywatności.

Piotr Sawicki: Najważniejsza jest asymilacja

W Polsce jest coraz więcej cudzoziemców, ale ilość urzędników nie zwiększa się proporcjonalnie. Tę lukę wypełniają prawnicy imigracyjni – mówi Piotr Sawicki, adwokat, wspólnik zarządzający Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy.

Kto się nie pozbędzie obcego kapitału, straci koncesję

KRRiT sugeruje, że przepisy są niekonstytucyjne i dyskryminują polskich nadawców.

Wstęp na uczelnie w dobie pandemii: wykluczanie dla jednych czy nagroda dla innych

Dyskusja na temat obowiązku szczepień dotarła m.in. na uniwersytety. Zaszczepieni studenci, niestanowiący zagrożenia dla siebie i innych, nie widzą już podstaw do nauki z domu.