Jak poinformował rzecznik KE Christian Wigand, w listach komisja zwróciła się o informacje, które mogą mieć znaczenie dla zastosowania ustanowionego mechanizmu. Rozporządzenie nadało Komisji kompetencje do kontaktowania się państwem wobec, którego miałby być zastosowany mechanizm warunkowości i żądania od niego informacji koniecznych do oceny sytuacji. 

Uzyskane informacje mają pomóc w ocenie spełnienia przesłanek do wysłania powiadomienia w ramach mechanizmu. Wobec tego zarówno Polska jak i Węgry mają dwa miesiące na przedstawienie informacji o które prosi Komisja. 

Czytaj więcej

Miliardy w zawieszeniu. TSUE bada mechanizm "euro za praworządność"

Ponadto, Dawid Sassoli, przewodniczący Parlementu Europejskiego potwierdził, że Parlament pozwał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie Komisję Europejską za wcześniejsze niezastosowanie omawianego mechanizmu warunkowości w budżecie Unii. 

Rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ma umożliwiać zawieszenie wypłaty środków unijnych dla państwa członkowskiego w przypadku zagrożenia praworządności.