Informację o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Projekt zakłada tzw. szybką ścieżkę odszkodowawczą za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), również te opisane w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), odpowiedniku ulotki dla pacjenta, przeznaczonym dla profesjonalistów medycznych. Dziś w systemie odpowiedzialności za produkt producent nie odpowiada za występowanie działań niepożądanych nieopisanych w ChPL, a przyjmując lek, pacjent godzi się na ryzyko wystąpienia takich działań.

Zdaniem prawników, nowelizacja stanowi uzupełnienie systemu odpowiedzialności firm farmaceutycznych, bo za działania niepożądane wymienione w ChPL nikt nie odpowiada dziś na gruncie prawa cywilnego.

Czytaj także: Koronawirus. Prawnicy: niekonstytucyjne kary za odmowę szczepienia na Covid-19

Dzięki temu poszkodowani w wyniku NOP będą mogli domagać się odszkodowań np. za wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego czy ostrego obwodowego porażenia nerwu twarzowego.

Maksymalna wartość świadczenia z wprowadzanego przez ustawę Funduszuu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych wyniesie 100 tys. zł. Jeśli zespół ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, który ma analizować przypadki NOP, uzna, że zdarzenie niepożądane miało związek ze szczepieniem, pacjent uzyska prawo do odszkodowania. W przypadku minimalnego progu hospitalizacji – 14 dni – wyniesie ono 10 tys. Górny próg świadczenia to 100 tys., jeśli NOP będzie wymagał dłuższej hospitalizacji i spowoduje poważny uszczerbek na zdrowiu. Świadczenie nie wykluczy dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.