Taką możliwość chce wprowadzić Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, by zminimalizować straty rolników z terenów, na których wykryto przypadki choroby afrykańskiego pomoru świń. I resort dopuści ubój na użytek własny na takich trenach, ale pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny na obszarach, gdzie określono obszary ochronne lub są wprowadzone ograniczenia z powodu działań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń konieczne będzie zbadanie zwierzęcia przed jego ubojem na użytek własny. Konieczne będzie też późniejsze zbadanie mięsa.

Zgodnie z nowelą rozporządzenia nie za każdym razem będą wymagane specjalne badania laboratoryjne. Takie dodatkowe środki ostrożności będą miały zastosowanie tylko wtedy, gdy wystąpi podejrzenie występowania w danym gospodarstwie afrykańskiego pomoru świń.

Projekt określa, że do uboju na użytek własny z terenów objętych ograniczeniami będą mogły trafić tylko te świnie, które znajdują się w gospodarstwie przynajmniej 30 dni.