Po zniesieniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków dzieci uczące się w roku szkolnym 2015/2016 w II klasie szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w tej samej klasie w kolejnym roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami Centrum Edukacji Artystycznej przepis dotyczący powtarzania klasy nie ma zastosowania do szkół artystycznych.

Do rzecznika praw obywatelskich skarżą się rodzice uczniów szkół artystycznych. Sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania prawa do nauki oraz konstytucyjnej zasady równości. Dlatego rzecznik wystąpił w tej sprawie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.