Poprawa organizacji nadzoru nad podmiotami produkującymi żywność z surowców pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu oraz zwolnienie z części podatków to główny cel przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Przekazuje on kompetencje do kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego i mieszanych Inspekcji Weterynaryjnej. Sprawdzaniem produktów pochodzenia roślinnego zajmie się zaś Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu