Spór o prokuraturę bliżej finału. Do SN trafiły pytania o przywrócenie Barskiego

Do Izby Karnej Sądu Najwyższego trafiły pytania prawne w sprawie trybu przywrócenia do służby prokuratora Dariusza Barskiego. Odpowiedź na nie może rozstrzygnąć spór wokół władzy w Prokuraturze Krajowej.

Publikacja: 27.03.2024 16:31

Dariusz Barski

Dariusz Barski

Foto: PAP/Ivan Mazepa

Jak przekazała „Rzeczpospolitej” Karolina Truszczyńska z Centrum Informacyjnego SN, sprawa czeka teraz na wyznaczenie składu sędziowskiego i terminu rozpoznania.

Zagadnienia prawne skierował do Sądu Najwyższego na początku marca Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe. Rozpatrując odwołanie w sprawie dotyczącej uchylania się od płacenia alimentów. Środek odwoławczy wniósł asesor prokuratorski, który został powołany przy udziale prokuratora Dariusza Barskiego.

Czytaj więcej

Spór o władzę w Prokuraturze Krajowej rozstrzygnie Sąd Najwyższy

Spór o Dariusza Barskiego

Przypomnijmy, że w styczniu prok. Dariusz Barski odebrał pismo prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest prokuratorem krajowym. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym – zdaniem Bodnara – przywróceniem Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę w 16 lutego 2022 r., ponieważ została ona oparta na nieobowiązujących już wówczas przepisach przejściowych Prawa o prokuraturze. Obowiązki prokuratora krajowego powierzono tymczasowo Jackowi Bilewiczowi. Wywołało to spór wokół władzy w Prokuraturze Krajowej.

Sąd z Gdańska pyta o prokuratora krajowego

W związku z tą sytuacją gdański sąd zadał Sądowi Najwyższemu cztery pytana. W pierwszym z nich zapytał, czy przepis art. 47 par. 1 i 2 ustawy z 28 marca 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze, na podstawie którego przywrócono Barskiego do służby, jest przepisem ustrojowym, statuującym w swej treści szczególną podstawę do przywrócenia do służby czynnej na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne prokuratora pozostającego w dniu jej wejścia w życie w stanie spoczynku, którego moc obowiązująca nie została ograniczona w czasie.

W zagadnieniu zapytano też, czy przywrócenie prokuratora na podstawie tego przepisu i powołanie go na szefa Prokuratury Krajowej wywołało skutki prawne. W przypadku odmowy podjęcia uchwały w tej kwestii lub udzielenia odpowiedzi przeczącej na to pytanie, sąd zawnioskował o rozstrzygnięcie, czy wadliwe przywrócenie prokuratora w stanie spoczynku do służby czynnej i powołanie go na prokuratora krajowego, sprawia, że decyzje w przedmiocie mianowania przez niego asesorów prokuratorskich nie wywołują skutków prawnych i tym samym osoby te nie są umocowane do pełnienia funkcji asesora prokuratorskiego.

Gdański sąd chce też wiedzieć, czy sąd karny jest uprawniony - w ramach swojej kognicji i w związku z posiadaną samodzielnością jurysdykcyjną - do badania prawidłowości mianowania na stanowisko asesora prokuratorskiego, w tym także w zakresie obsadzenia organu dokonującego aktu mianowania, w toku rozpoznawania środka odwoławczego na postanowienie wydane przez tego asesora.

Rozbieżne wykładnie i nowy prokurator krajowy

Uzasadniając sformułowanie tych pytań gdański sąd podkreślił, że w tej sprawie istnieją w orzecznictwie rozbieżności interpretacyjne. Wskazał przy tym, że wyłoniły się trzy przeciwstawne wykładnie dotyczące stosowania spornego przepisu.

Czytaj więcej

Koniec bezkrólewia w Prokuraturze Krajowej? Spór między prawnikami trwa

Tymczasem od połowy marca nowym prokuratorem krajowym jest Dariusz Korneluk. Jeszcze w lutym wygrał on konkurs na to stanowisko i Adam Bodnar zwrócił się do premiera z wnioskiem o jego powołanie na prokuratora krajowego.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego