Konkurs „Prawnik Pro Bono” docenia tych, którzy bezpłatnie poświęcają swój czas i umiejętności, by działać w interesie społecznym. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Wyboru laureata dokona kapituła złożona m.in. z prezesa NSA, rzecznika praw obywatelskich, ministra sprawiedliwości, szefów samorządów adwokackiego i radcowskiego, Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członka Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureatów i laureatek poprzednich edycji konkursu.

Zgłoszenia można nadsyłać do 29 lutego 2024 r. na adres e-mail: biuro@centrumprobono.pl Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur. Szczegóły i regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.fupp.org.pl.

Czytaj więcej

Pomoc prawna pro bono to ekstrawagancja w czasach kryzysu