W liście prof. dr Metin Feyzio?lu, prezydent Tureckiej Adwokatury, podkreśla jak wielkie znaczenie ma dla nich wsparcie polskich adwokatów, w czasie gdy adwokaci z Turcji stoją na straży obrony demokracji i praworządności.

W lipcu Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której wyraziło swój sprzeciw wobec wydarzeń w Turcji oraz obawy co do zapowiedzi rządu tureckiego o przywróceniu kary śmierci w tym kraju.

- Próba zamachu stanu nie może usprawiedliwiać działań wymierzonych w osoby nie związane z tym wydarzeniem. – czytamy w uchwale Prezydium NRA, które jest zaniepokojone sytuacją w Turcji - zwolnieniami z pracy, a następnie aresztowaniami kilku tysięcy tureckich sędziów i prokuratorów, w tym zwolnieniem pięciu członków Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów - napisano w uchwale.

Prezydium NRA zaapelowało do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu ochronę praw wolności obywatelskich w Turcji, jak również do objęcia monitoringiem stanu bezpieczeństwa tureckich adwokatów.

Do apelu NRA przyłączyła się  ORA w Warszawie.