Powołanie zespołu jest reakcją na docierające do Rady sygnały o pojawiających się w internecie (facebook, adwords, instagram itp.) treściach, które wykraczają poza dozwolone ramy informowania o działalności zawodowej adwokatów, przewidziane przez Kodeks Etyki Adwokackiej.

Zespół będzie stale monitorował internet, zabezpieczał dowody oraz przygotowywał wnioski o pociągnięciu prawników do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu,  przypomina, że zgodnie z § 23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (KEA) reklama usług adwokackich jest zabroniona. Dozwolona jest jedynie informacja zdefiniowana w § 23a KEA. Apeluje do adwokatów izby wrocławskiej, który dokonali wpisów niezgodnych z przepisami Kodeksu Etyki o zaprzestanie tego rodzaju praktyk i usunięcie wpisów o treści reklamowej.

- Reklamowanie przez adwokata swoich usług jest nie tylko deliktem dyscyplinarnym, ale godzi w interesy pozostałych członków naszej Izby - podkreślił dziekan.