Obwieszczenie w tej sprawie ukazało się w sobotę w Monitorze Polskim z 4 grudnia 2021 pod poz. 1127. W procedurze można zgłaszać kandydatów  spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Obwieszczenie zostało wydane na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie z jej przepisami, nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów, Marszałek Sejmu obwieszcza rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na nowych członków Rady. Na zgłoszenie kandydatów jest 30 dni od dnia obwieszczenia

Kto może zgłosić sędziów do KRS? Co najmniej 2 tys. dorosłych obywateli, a także 25 sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku. Przy czym jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata na członka.

Czytaj więcej

"Iustitia" po wyroku TSUE: polityczna KRS musi przestać istnieć

Zgłoszone kandydatury ocenią kluby poselskie, które wskażą Marszałkowi Sejmu, komu udzielają poparcia. Z tych osób sejmowa komisja wyłoni finałową piętnastkę. Na liście musi być co najmniej jeden kandydat każdego klubu poselskiego. O tym, czy osoby wymienione na liście zasiądą w KRS na kolejne 4 lata, zdecyduje Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W przypadku niedokonania wyboru, w ponownym głosowaniu Sejm wybierze członków Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Według portalu OKO.press, że w praktyce decydujący wpływ na wybór nowej KRS będzie miał klub PiS i jeden z klubów, który poprze go w głosowaniu.

- Do nowej KRS trafią więc raczej tylko sędziowie, którym ufa władza. Bo to da władzy kontrolę nad procesem nominowania na sędziów i ich dalszym awansowaniem - twierdzi portal.

Czytaj więcej

Dyscyplinarki sędziów w Polsce niezgodne z unijnym prawem - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ocenie OKO.press, ogłoszenie naboru na drugą kadencję oznacza, że władza nie wykona wyroków ETPCz i TSUE, z których wynika, że obecna KRS jest główną przyczyną problemów z praworządnością oraz, że powinna być zmieniona. 15 lipca 2021 r.  Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że proces powoływania sędziów Sądu Najwyższego, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od organu (Krajowej Rady Sądownictwa), "którego struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą, i którego niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości". Z kolei 8 listopada 2021 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu  w wyroku stwierdził, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. 

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Czytaj więcej

Problemy zaczynają się w KRS

Dziś opozycja i organizacje społeczne chcą ogłosić porozumienie w sprawie projektu zakładającego powołanie KRS zgodnej z konstytucją, a przygotowanego przez stowarzyszenie sędziów Iustitia. Zgodnie z tą propozycją, kandydatów do KRS wybieraliby w wyborach sędziowie, a nie politycy.