Maciej Szpunar od pięciu lat jest jednym z 11 rzeczników generalnych unijnego Trybunału.

Teraz objął stanowisko pierwszego rzecznika generalnego.

Zgodnie z art. 252 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: rzecznicy generalni są mianowani przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, spośród osób "dających gwarancję niezależności".

Czytaj także: Nie można pytać TSUE o prawa i obowiązki organów innego kraju - opinia rzecznika generalnego

Maciej Szpunar jest adwokatem, profesorem prawa.

Specjalizuje się w prawie europejskim i międzynarodowym.

Był sekretarzem jednego z zespołów w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

W okresie od stycznia 2010 roku do kwietnia 2013 roku, za rządów PO-PSL, pracował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił także funkcję pełnomocnika polskiego rządu w licznych sprawach przed sądami Unii Europejskiej.

Rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości jest od października 2013 roku.

Kadencja pierwszego rzecznika generalnego trwa rok i może być odnowiona.