W pierwszym rankingu „Rz", w 2003 r., wzięły udział 54 kancelarie. Niektórych już nie ma, inne się przekształciły, zmieniły nazwę, wspólników. Kilka wycofało się z rankingu (np. Wardyński i Wspólnicy), ale większość wciąż uczestniczy w naszym przedsięwzięciu. Wzrosły i rozwinęły się nie tylko liczebnie.

Dziś, po dziewięciu latach, w rankingu sklasyfikowanych jest 251 firm prawniczych – prawie pięć razy więcej niż na początku. To wymownie pokazuje, jaką drogę przebyła branża profesjonalnych usług prawnych dla przedsiębiorstw. Największa kancelaria Domański Zakrzewski Palinka liczyła wówczas 44 adwokatów i radców prawnych oraz 86 prawników.

Dziś tych pierwszych ma 79, drugich – 134. Ale co w takim razie powiedzieć o takiej kancelarii jak Salans, która w 2003 r. miała 18 prawników z uprawnieniami, dziś ma ich 80, wszystkich zaś 158, czyli o 123 więcej niż przed dziewięcioma laty. Tak działo się z wieloma – ich zespoły powiększyły się dwu-, trzykrotnie.

Najliczniejsza kancelaria spoza Warszawy, czyli krakowska firma

. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski, była w pierwszym rankingu na 20. miejscu, dziś jest na 8. Od kilku lat w pierwszej dwudziestce lokuje się spółka GWW Woźny i  Wspólnicy, której w pierwszym rankingu w ogóle nie było, a w drugim jako Grynhoff Hałaziński Woźny znalazła się na 52. pozycji. To wyraziste przykłady dynamicznego rozwoju.

Przez te lata w rankingu największych firm dominowali Domański Zakrzewski Palinka, jednak w ostatnich latach ich przewaga nad konkurentami malała. W 2007 r. DZP pierwsi przekroczyli próg 100 zatrudnionych prawników. Dwa lata później takich firm było już pięć. W 2010 r. trzy kancelarie miały już zespoły powyżej 60 adwokatów i radców prawnych. Rok później w Domański Zakrzewski Palinka pracowało ponad 70 prawników z uprawnieniami adwokackimi bądź radcowskimi.

Podobna tendencja zmniejszania przewagi początkowo dominującej firmy dotyczyła klasyfikacji kancelarii najlepszych, mierzonej tytułami lidera w różnych dziedzinach prawa. Pierwsze lata to supremacja kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, obok której błyszczeli Allen & Overy, CMS Cameron McKenna, White & Case czy Wardyński i Wspólnicy. Stopniowo jednak jej dominacja słabła, stawka się wyrównywała, ostatnio do czołówki doszli Baker & McKenzie i Salans.

W 2005 r. zaczęliśmy też wyłaniać najlepszych prawników. Od tego czasu ustaliła się grupa gwiazd rynku, wśród których od początku prym wiedzie prof. Stanisław Sołtysiński, zdobywca największej liczby tytułów lidera w dziedzinie prawa handlowego. Przez lata dochodziło w tym gronie do pewnych zmian, które wszakże jego pozycji nie dotyczyły.

Przez ten czas precyzowaliśmy kryteria rankingu, wzmagaliśmy weryfikację otrzymywanych danych – wszystko w trosce o jak najwyższą jego rzetelność i wiarygodność. Ranking rozwijał się wraz z branżą – liczebnie i jakościowo.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

W 2007 r. pierwszy raz wprowadziliśmy rankingi regionalne. Kancelarii spoza Warszawy zgłaszało się tak dużo, że można było wyróżnić i opisać lokalne rynki usług prawniczych.

W 2005 r. opublikowaliśmy pierwsze zestawienie wyników finansowych – wówczas tylko cztery kancelarie odważyły się podać swoje dokładne dane finansowe, pozostałe ograniczyły się do przedziałów kwotowych. Z roku na rok śmiałków przybywało i w 2008 r. udało nam się po raz pierwszy przeprowadzić ranking według wyników ekonomicznych (wg przychodów; obejmował dane za 2007 r.).

Uczestniczyło w nim 49 kancelarii, które przekazały dane. Wygrali Baker & McKenzie, firma, która obok Gide Loyrette Nouel czy GWW Woźny i Wspólnicy jest pionierem jawności i przejrzystości finansowej na polskim rynku usług prawniczych. W następnych latach do tej klasyfikacji przekonywały się inne wielkie kancelarie.

W 2009 r. powstał pierwszy ranking według zysków, w którym 29 kancelarii ujawniło swój dochód. Zwyciężyła Baker & McKenzie z 21, 7 mln zł i 30-proc. stopą zysku z działalności prawniczej.

W 2008 r. pojawiła się nagroda pro bono dla kancelarii wyróżniających się świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych i osób w trudnej sytuacji materialnej. Laureatami byli dotychczas Hogan & Hartson, Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel i Wierzbowski Eversheds.

Gdy w 2007 r. podsumowaliśmy pięć dotychczasowych rankingów, za najdynamiczniej rozwijającą się kancelarię uznaliśmy warszawską firmę Grynhoff Woźny i Wspólnicy. Przemawiały za tym systematyczny i znaczący jej wzrost liczebny i imponujący przyrost wyników finansowych. W następnych latach mimo lekkiego zwolnienia tempa rozwoju udało się jej utrzymać zdobytą pozycję, a nawet wzmocnić ją tytułami lidera zdobywanymi od dwóch lat w kategorii „technologie, media, telekomunikacja".

Na miano najdynamiczniejszej kancelarii dziesięciolecia zasługuje, naszym zdaniem, kancelaria Salans, której rozwój w ostatnich latach nabrał ogromnego przyspieszenia. Świadczy o tym zarówno jej wielkość, jak i znakomite zeszłoroczne obroty, wreszcie zdobyte dwa tytuły najlepszej kancelarii w branży nieruchomości oraz w prawie energetycznym.