Wprawdzie niemal 30 proc. firm uważa je za kluczowy atrybut dobrego pracownika, ale dwa razy więcej pracodawców wyżej ceni osoby, które osiągają rezultaty, dbając równocześnie o rozwój swoich kompetencji.

Liderzy branżowi wiedzą, że aby budować przewagę konkurencyjną, muszą mieć pracowników uniwersalnych: aktualizujących wiedzę, rozwijających umiejętności interpersonalne w relacjach z klientami i współpracownikami, którzy świadomie budują swoją karierę w synergii z potrzebami organizacji i potrafią przekładać te kompetencje na wyniki firmy w dłuższej perspektywie. W ostatnich latach obserwowaliśmy najwyższe od lat podwyżki wynagrodzeń w naszym kraju. Tymczasem widmo światowego kryzysu ekonomicznego powinno skłaniać przedsiębiorców do poważnego rozważenia, czy środki przeznaczane na płace są lokowane tam, gdzie powinny.