Do takich wniosków skłania lektura obowiązującej od 1 września 2013 r., a uchwalonej 10 maja 2013 r. nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. Jej przepisy przekształciły automatycznie stosunki pracy burmistrzów, wiceburmistrzów i pozostałych członków warszawskich dzielnic z umownych na powstające w wyniku wyboru.

– Rozwiązanie to jest oczywistą i bezsensowną fikcją – mówi Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osoby te zostały wybrane trzy lata temu, ale tylko do pełnienia funkcji, a ich stosunek pracy został zawarty osobno – w drodze umowy z urzędem m.st. Warszawy.

– Jedyne nasuwające się wytłumaczenie to takie, iż dzięki temu ci pracownicy „z wyboru" zainkasują na koniec swych funkcji trzymiesięczne odprawy, bo projekt równocześnie poszerza o tych właśnie pracowników przepis art. 40 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych określający właśnie zakres podmiotowy owej odprawy –wyjaśnia ekspert.

Co więcej, ustawodawca, zmieniając sposób nawiązania stosunku pracy z burmistrzami warszawskich dzielnic, nie zadbał o doprecyzowanie, kto jest ich pracodawcą i kto wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy. Może się to okazać problemem już przy okazji najbliższych wyborów.

– Wszak wybiera ich rada dzielnicy, a dzielnica jako jednostka pomocnicza gminy ma zdolność bycia pracodawcą – wskazuje Stefan Płażek. – I kto wtedy ustali np. wynagrodzenie tych osób? Jeśli po staremu prezydent Warszawy, to cała operacja nie wiadomo czemu miała służyć. Jeśli rada dzielnicy (jak w wypadku burmistrza miasta), to brak na to przepisu – dodaje ekspert.

Co więcej, ustawodawca nie zadbał nawet o to, aby nowelizując ustawę o pracownikach samorządowych, zmienić w odpowiednim zakresie przepisy samorządowego rozporządzenia płacowego. Akt ten w dalszym ciągu zalicza burmistrzów (zastępców i członków warszawskich dzielnic) do kategorii pracowników umownych.

– To ewidentny błąd legislacyjny, powodujący niezgodność przepisów wykonawczych z ustawą – zaznacza prof. Andrzej Szewc z Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Zmiana podstawy zatrudniania warszawskich burmistrzów spowodowała także to, że przestały ich obowiązywać jakiekolwiek wymagania kwalifikacyjne. Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi bowiem, że np. kryterium wykształcenia dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (art. 6 ust. 3 i 4 ustawy).