Na wspólnej konferencji prasowej z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim, szefowa MRPiPS zaznaczyła, że o przywróceniu dodatkowego zasiłku zdecydowano, gdyż w różnych regionach może być różna sytuacja, jeżeli chodzi zagrożenie epidemiczne.

Minister Maląg zapewniła, że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie konieczności  okres wypłaty zasiłku może zostać wydłużony. 

Prawo zasiłku będą mieli rodzice dzieci do lat 8 w przypadku, gdy szkoła, przedszkole lub żłobek będą zamknięte z powodu epidemii koronawirusa oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek będzie przysługiwał także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zasiłek zostanie wypłacony również ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Wypłata zasiłku nastąpi po złożeniu u pracodawcy oświadczenia o zamknięciu placówki z powodu epidemii. Osoby prowadzące działalność gospodarczą złożą oświadczenie w ZUS.