Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian w ustawie z 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (DzU nr 147, poz 1031 ze zm.).

[b]Posłowie chcą, by wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ekwiwalent węglowy nie trzeba było składać co roku,[/b] tak jak jest obecnie. Jest to obowiązek trudny do wykonania dla wielu osób w podeszłym wieku, bo muszą się osobiście udać do oddziału ZUS, by złożyć wniosek wraz z niezbędnym kompletem dokumentów.

Wniosku nie można przy tym złożyć w dowolnym momencie. Uprawnieni powinni to zrobić do końca I kwartału roku, w którym ma nastąpić wypłata. Po uchybieniu temu terminowi nie można występować o jego przywrócenie.

Sądy bowiem orzekają, że ekwiwalent nie może być wypłacony. Dlatego posłowie złożyli projekt. ZUS miałby obowiązek wypłacania ekwiwalentu bez corocznych wniosków. Ich zdaniem poza korzyściami dla zainteresowanych na zmianie przepisów skorzysta ZUS, któremu ubędą koszty prowadzenia postępowań związanych z coroczną analizą tysięcy wniosków.

Złożenie wniosku o ekwiwalent będzie konieczne dla wdów lub sierot po zmarłym pracowniku, który wcześniej wystąpił do ubezpieczyciela z takim wnioskiem.

Nowe zasady wypłaty tego świadczenia dla pracowników przedsiębiorstw robót górniczych miałyby obowiązywać od stycznia 2011 r.