Kolejne zadanie dla nowego rządu od TK. Chodzi o obliczanie okresów składkowych

Metoda obliczania stażu uprawniającego do świadczeń musi wynikać z ustawy – uznał w środę TK.

Publikacja: 13.12.2023 15:26

Kolejne zadanie dla nowego rządu od TK. Chodzi o obliczanie okresów składkowych

Foto: Adobe Stock

Skarga konstytucyjna dotyczyła pracownika, który wystąpił o przyznanie mu świadczenia przedemerytalnego. Nie miał on jednak 40 lat okresów składkowych, nieskładkowych oraz uzupełniających i go nie otrzymał. Jego staż pracy został bowiem obliczony na 39 lat i 10 miesięcy. Pracownik ten zakwestionował przed TK konstytucyjność zasady obliczania stażu wynikającej z § 31 rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (DzU nr 237 z 2011 r., poz. 1412).

W jego ocenie naruszenie to polegało na tym, że nieprzerwane okresy składkowe i nieskładkowe były przeliczane na miesiące i lata mniej korzystnie niż bardziej „rozczłonkowane” okresy dowolnej innej osoby. Trybunał w wydanym w środę wyroku nie rozstrzygał jednak o metodzie obliczania okresów składkowych i nieskładkowych. Uznał § 31 rozporządzenia za niezgodny z art. 67 ust. 1 zdanie 2 konstytucji. Jak podkreślił, niekonstytucyjność przepisu polega na tym, że ustawodawca określił sposób obliczania wspomnianych okresów (od których spełnienia zależy przyznanie świadczenia), w akcie rangi podustawowej, a nie (jak powinien) w ustawie. Do tego na podstawie upoważnienia blankietowego, z którego nie da się zrekonstruować wytycznych metody obliczania stażu.

– Podustawowe akty prawne mogą zawierać jedynie uregulowania, które dopełniają regulację zastrzeżoną dla ustaw. Co więcej, tylko w zakresie nieprzesądzającym o istotnych elementach konstrukcji danej instytucji – wskazał w ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia TK Andrzej Zielonacki.

Podkreślił jednocześnie, że skutkiem wyroku jest utrata mocy obowiązującej § 31 rozporządzenia w całości.

– TK nie ma kompetencji prawotwórczych, uznał więc za celowe odroczyć termin utraty mocy obowiązującej wskazanego przepisu, aby nie doprowadzić do luki w prawie. Okres 12 miesięcy jest dostatecznie długi, aby dokonać stosownych zmian w prawie – dodał.

TK jednocześnie nie przesądził, jaka metoda obliczania takich okresów jest optymalna.

Sygnatura akt: SK 109/20

Czytaj więcej

Emerytury stażowe trafiły do Sejmu
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność