14. emerytura także dla rolników. KRUS podał przykłady

Emeryci i renciści otrzymujący świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego także dostaną we wrześniu dodatkowe pieniądze, tzw. czternastkę. KRUS podał terminy przelewów i ich przykładowe wysokości. Niektórzy z nich łącznie z emeryturą dostaną na konto prawie 4 tys. zł.

Aktualizacja: 31.08.2023 14:19 Publikacja: 29.08.2023 12:18

14. emerytura także dla rolników. KRUS podał przykłady

Foto: Adobe Stock

Rolnicze czternastki zostaną przyznane na takich samych zasadach, jak czternastki z ZUS tj. z urzędu, bez dodatkowych wniosków od seniorów.  Ale do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Czternastka z KRUS od 10 września

KRUS informuje, że wypłaci czternastki razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym we wrześniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. 10, 15, 20 i 25 września br. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu.

Dodatkowa emerytura/renta przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

- emerytury rolniczej,

- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

- renty rodzinnej,

- okresowej emerytury rolniczej,

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Tak, jak w przypadku świadczeniobiorców ZUS, czternasta emerytura dla emerytów-rolników przysługuje w wysokości 2650 zł brutto, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. 

Czytaj więcej

14. emerytura: 2200 zł na rękę nie dla wszystkich. Oto tabela

Powyżej 2900 zł kwota 2650 zł będzie pomniejszana o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych a kwotą 2900 zł według zasady "złotówka za złotówkę".

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł. Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe lub suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 5500 zł brutto, nie otrzyma czternastej emerytury.

Ważne: przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń brutto tj.  przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Z czternastki zostanie pobrana 9-proc. składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Natomiast świadczenie to wolne jest od potrąceń i egzekucji.

Przykład:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1772,70 zł wypłacanej do 10 dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona czternasta emerytura w kwocie 2650 zł (1772,70 zł < 2900 zł).

Przykład:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 3002,16 zł wypłacanej do 15 dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona czternasta emerytura w kwocie 2547,84 zł (3002,16 zł – 2900 zł = 102,16 zł; 2650 zł – 102,16 zł = 2547,84 zł ).

Czytaj więcej

ZUS: ci emeryci nie dostaną czternastki

Jaka czternastka dla osób uprawnionych do renty rodzinnej

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno czternaste świadczenie, które zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czternasta emerytura z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje odrębne kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przykład:

Renta rodzinna rolnicza jest wypłacana do 15 dnia miesiąca, w łącznej kwocie równej 1826,71 zł, wdowie i 3 pełnoletnich dzieci. We wrześniowym terminie płatności zostanie wypłacone kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 2650 zł , tj. po 662,50 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Przykład:

Do renty rodzinnej, wypłacanej do 20 dnia miesiąca, w łącznej kwocie równej 1826,71 zł uprawnione są cztery osoby. Dwie osoby razem z rentą rodzinną pobierają rentę socjalną.

We wrześniowym terminie płatności zostanie przyznane kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 7950, tj. po 2650 zł dla osób uprawnionych do renty socjalnej (2 x 2650 zł = 5300 zł ) i 2650 zł dla dwóch pozostałych osób (po 1325 zł dla każdej z nich).

Czy można mieć dwie czternastki: z ZUS i z KRUS?

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna czternasta emerytura, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy - informuje KRUS.

Osobie, której KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, czternastkę  wypłaci Kasa. Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą,  czternastą emeryturę wypłaci ZUS, który do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia będzie przyjmował sumę emerytury z ZUS i KRUS.

Przykład:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolnej (GNE 50%) w kwocie 794,22 zł i renty (PP) w kwocie 3062,61 zł wypłacanej do 10. dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem ze świadczeniem wypłacanym w zbiegu) zostanie wypłacona czternasta emerytura w kwocie 1693,17 zł (794,22 zł + 3062,61 zł = 3856,83 zł - 2900 zł = 956,83; 2650 – 956,83 zł = 1693,17 zł).

Przykład:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1588,44 zł i emerytury pracowniczej w kwocie 962,61 zł. Wraz z emeryturą z ZUS zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie 2650 zł (1588,44 zł + 962,61 zł = 2551,05 zł < 2900 zł).

Czternastka wyższa niż emerytura

Jak informuje dziennik "Fakt", z szacunków rządu wynika, że czternastki otrzyma 977 tys. m.in. emerytów-rolników. Ponieważ takie osoby mają bardzo niskie świadczenia, w ich przypadku czternastki będą najczęściej wyższe niż świadczenie wypłacane co miesiąc z KRUS. Z pewnością większość emerytów-rolników otrzyma czternastki w pełnej kwocie.

Jeśli ktoś np. otrzymuje 1560 zł (30 lat stażu składek) emerytury na rękę, dostanie czternastkę wysokości 2187,50 zł. Łącznie to aż 3747,50 zł netto. Z kolei senior, który otrzymuje z KRUS ok. 1756 zł netto (50-letni staż składek), wraz z czternastką dostanie niemal 4 tys. zł, a dokładnie 3943,50 zł.  

Rolnicze czternastki zostaną przyznane na takich samych zasadach, jak czternastki z ZUS tj. z urzędu, bez dodatkowych wniosków od seniorów.  Ale do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Czternastka z KRUS od 10 września

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt