Świadczenie obowiązuje od 2016 roku, na pierwsze dziecko wprowadzono wtedy kryterium dochodowe. Od lipca 2019 roku zdjęto wszelkie kwoty regulujące wypłatę tego świadczenia. 

Z każdym miesiącem spada wartość nominalna przyznawanej wypłaty, obecnie musiałoby zostać podwyższone do 700 złotych, aby wyrównać inflację, która we wrześniu wyniosła 17,2 proc. 

Czytaj więcej

500+ już wpływa od ZUS. Kiedy będziesz dostawać pieniądze?

- W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma. Na stacji benzynowej nie ma progów. W programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe i warto o tym rozmawiać, przekazał w rozmowie gazetą.pl Artur Soboń.