Praca na czarno za granicą nie da emerytury w Polsce

Pracujący za granicą powinni sami zadbać o ubezpieczenie.

Publikacja: 28.04.2022 16:45

Praca na czarno za granicą nie da emerytury w Polsce

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

W piśmie do prezesa ZUS o przyznanie w drodze wyjątku świadczenia emerytalno-rentowego z powodu niezdolności do pracy wnioskodawca oświadczył, że przez wiele lat pracował za granicą. Wyjechał, bo w Polsce nie mógł znaleźć zatrudnienia. Był więc w szczególnej sytuacji. Nie miał też świadomości, że będzie to praca na czarno. Pracodawcy w Hiszpanii zapewniali go, że jest zatrudniony legalnie.

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS przewiduje, że w szczególnych okolicznościach prezes ZUS i prezes Rady Ministrów mogą przyznać świadczenie emerytalno-rentowe w drodze wyjątku. To jedna z przesłanek – obok wieku, całkowitej niezdolności do pracy i braku środków utrzymania. Wszystkie muszą być spełnione łącznie.

Czytaj więcej

Emerytury z zagranicy 
można podwyższyć

Prezes ZUS uznał, że takie szczególne okoliczności nie zostały tu wykazane. Ustalono, że w ciągu 72 lat życia wnioskodawca udokumentował tylko 14 łącznych okresów składkowych. Występowały też długoletnie, niczym nieuzasadnione przerwy, obejmujące znaczne okresy, i także te lata, w których nie było w Polsce problemu ze znalezieniem pracy. Z oświadczenia wnioskodawcy wynika, że w rzeczywistości pracował za granicą na czarno i ani on sam, ani jego zagraniczni pracodawcy nie płacili składek na ubezpieczenie. Osoba decydująca się na taką formę wykonywania pracy powinna się liczyć z negatywnymi konsekwencjami w sferze uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń – podkreślił prezes ZUS, wydając odmowną decyzję. 


Wnioskodawca zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzucił, że prezes ZUS skupił się tylko na jednym wymogu, podczas gdy ustawa wylicza ich więcej.

WSA stwierdził, że skarżący nie spełnił łącznie – czego wymaga ustawa – wszystkich przesłanek przyznania świadczenia w drodze wyjątku i oddalił skargę. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił natomiast skargę kasacyjną od wyroku sądu pierwszej instancji. Za prawidłową uznał ocenę prezesa ZUS, że praca za granicą bez opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz bez wiedzy o tym nie stanowi szczególnej okoliczności, która umożliwiła nabycie uprawnień emerytalnych w wyjątkowym trybie.

– Praca w Hiszpanii bez ubezpieczenia społecznego nie może zostać uznana za „szczególną okoliczność” – przedstawiał motywy wyroku NSA sędzia sprawozdawca Rafał Stasikowski. Orzeczenie NSA jest prawomocne.

Sygnatura akt: III OSK 2463/21

W piśmie do prezesa ZUS o przyznanie w drodze wyjątku świadczenia emerytalno-rentowego z powodu niezdolności do pracy wnioskodawca oświadczył, że przez wiele lat pracował za granicą. Wyjechał, bo w Polsce nie mógł znaleźć zatrudnienia. Był więc w szczególnej sytuacji. Nie miał też świadomości, że będzie to praca na czarno. Pracodawcy w Hiszpanii zapewniali go, że jest zatrudniony legalnie.

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS przewiduje, że w szczególnych okolicznościach prezes ZUS i prezes Rady Ministrów mogą przyznać świadczenie emerytalno-rentowe w drodze wyjątku. To jedna z przesłanek – obok wieku, całkowitej niezdolności do pracy i braku środków utrzymania. Wszystkie muszą być spełnione łącznie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej