Rozliczenie zagranicznych emerytur zależy od tego, na jakiej podstawie są wypłacane. Co do zasady są one opodatkowane w Polsce. Ustawa o PIT przewiduje jednak zwolnienia dla wypłat z pracowniczych programów emerytalnych, otrzymywanych przez uczestnika lub osoby uprawnione po jego śmierci.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.1181.2021.2.JK2, jak prawidłowo rozliczyć takie świadczenia. Sprawa dotyczyła podatniczki, która po śmierci męża otrzymuje rentę wdowią, wypłacaną przez zakład pracy zmarłego. Kobieta mieszkała w Niemczech do końca marca 2018 r. i otrzymywała rentę na niemieckie konto bankowe. Później renta wpływała na jej polskie konto, a bank potrącał zaliczkę na PIT. Zapytała, czy słusznie płaciła daninę za lata 2019–2021.

Czytaj więcej

Praca za granicą nie uwolni od podatku w Polsce

Dyrektor KIS stwierdził, że przysługuje jej zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o PIT. Stanowi on, że wolne od podatku są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 33 przez pracownicze programy emerytalne rozumie się programy utworzone i działające w państwach UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Dyrektor KIS stwierdził, że renta wdowia jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT. Podatniczka nie jest zobligowana do wykazywania jej w rozliczeniach rocznych PIT-36 ani w załączniku PIT/ZG. Bank nie powinien pobierać zaliczek na podatek dochodowy od tej renty.

Na podstawie tego przepisu zwolnione z podatku są również środki zgromadzone przez podatnika. Potwierdzenie tego (interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.1052. 2021.2.JK2) otrzymała podatniczka, która przez wiele lat pracowała w Holandii i zgromadziła składki w tamtejszym funduszu emerytalnym. Po powrocie do Polski w 2019 r. otrzymała jednorazową wypłatę i zapłaciła podatek w holenderskim urzędzie skarbowym.

„Środki z pracowniczego programu emerytalnego z Holandii są zwolnienione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT. W konsekwencji otrzymana przez podatniczkę wypłata nie podlega PIT w Polsce" – stwierdził dyrektor KIS.