Zgodnie z zapowiedziami przedstawionymi podczas czwartkowej konferencji przedłużeniu ulegną dodatkowe zasiłki opiekuńcze dla rodziców. - Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał, na dotychczasowych zasadach, tym wszystkim osobom, które będą musiały zostać z dziećmi - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Decyzją rządu od 27 marca do 9 kwietnia żłobki i kluby dziecięce będą zamknięte. Szkoły, przedszkola natomiast nie będą czynne w dniach od 29 marca do 11 kwietnia.

Czytaj także: Żłobki przestaną działać. W rozporządzeniu są wyjątki

Wyjątkiem przy zamykaniu placówek ma być zapewnienie opieki dla dzieci, których rodzice m.in. wykonują zawód medycznych, realizują zadania publiczne w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czy pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Ograniczenia nie dotyczą również przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Nowe przepisy zgodnie z rozporządzeniami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw z 26 marca wejdą w życie od poniedziałku 29 marca.