Na czas od 20 grudnia aż do 9 stycznia szkoły przejdą w tryb zdalny. Ministerstwo Rodziny pracuje nad przepisami, na podstawie których rodzice najmłodszych uczniów mieliby prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zmiana prawa jest konieczna, bo zamknięcie placówek nie jest nieprzewidziane. Zostało zapowiedziane z prawie dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dlatego rodzicom w tym czasie nie przysługiwałby zasiłek opiekuńczy. Czasu na wydanie nowych przepisów zostało niewiele.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczony rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Zasiłek przysługuje również, gdy rodzic musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż siedem dni przed jej zamknięciem – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Bez niespodzianek

Rodzice, którzy mimo to mieliby trudności w zorganizowaniu opieki dla najmłodszych uczniów, nie muszą się martwić. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, na wniosek umożliwia opiekę świetlicową. Szkoła zapewni też tym dzieciom warunki do uczestniczenia w lekcjach online.

Czytaj więcej

Minister Czarnek zmienił zdanie ws. zdalnej nauki

– Dzieci w szkole nie będą uczyć się stacjonarnie, tylko wciąż zdalnie. A na to nie ma warunków, bo brakuje i komputerów, i nauczycieli. Nauczyciel, który prowadzi lekcję online, nie jest w stanie sprawować opieki nad uczniami w szkole. Przydałby się nauczyciel wspomagający – komentuje Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Szkoła w tych dniach będzie mogła zorganizować konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Korzystanie z konsultacji ma być dobrowolne.

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin egzaminów zawodowych (od 10 stycznia 2022 r.) dyrektorzy szkół prowadzących takie kształcenie, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne stacjonarnie. Dyrektor będzie mógł też zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Siedem dni

Bez zmian pozostaje zimowa przerwa świąteczna zaplanowana na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że trzy dni poprzedzające święta – od 20 do 22 grudnia oraz okres po Nowym Roku (3–5 i 7 stycznia) – będzie czasem tzw. nauki zdalnej. Uczniowie wrócą do szkół 10 stycznia. Po tygodniu nauki stacjonarnej uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego rozpoczną ferie.