Rada Ministrów będzie mogła określić w rozporządzeniu, że realizacja i obsługa świadczeń przyznanych na podstawie rządowego programu odbywa się wyłącznie elektronicznie.

Tak wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z rządowego programu przyznawane jest świadczenie 300+, którego obsługę ma przejąć zgodnie z zapowiedziami Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Organ realizujący świadczenia ma zapewnić w swojej siedzibie dostęp do środków technicznych pozwalających na złożenie wniosku i odebranie korespondencji.

Etap legislacyjny: skierowano do Senatu