Jednorazowe świadczenie „Dobry start" w wysokości 300 zł na uczące się dziecko wchodzi na stałe do kalendarza szkolnego. Świadczenie ma być wypłacane tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, by wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem nauki przez dziecko tuż po wakacjach.

Ciągłość wsparcia

– Zależy nam na tym, aby budować stabilną i długofalową politykę rodzinną. Umocowanie ustawowe świadczenia „Dobry start" to ważny element tego procesu. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska.

Czytaj także: Co się zmieni w 300 plus?

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20. roku życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24. roku życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie papierowej.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w okresie lipiec–sierpień, rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września, dzięki czemu rodziny otrzymają wsparcie w terminie jak najbliższym terminowi rozpoczęcia roku szkolnego, możliwe, że nawet przed 1 września. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie ich rozpatrzenie i wypłata nastąpią w ciągu dwóch miesięcy.

Od roku 2020 wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie papierowej – od 1 kwietnia. W ten sposób rząd uwzględnił postulaty samorządów, aby przyspieszyć ich rozpatrywanie, by nie kumulowało się to z wnioskami o świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Dzięki przyspieszeniu składania wniosków w przyszłym roku rodziny dostaną świadczenie przed rozpoczęciem roku szkolnego (o ile wniosek złożą w okresie od 1 lutego do 30 czerwca).

W 2018 r., pierwszym roku działania programu, wypłacono łącznie 4,353 mln świadczeń „Dobry start", o łącznej wartości przeszło 1,3 mld zł. Zgodnie z szacunkami rządu w 2019 r. program będzie kosztował ponad 1,4 mld zł.

Nie dla przedszkolaków

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Tak jak obecnie, świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci zaczynające zerówkę. A to dlatego, że roczne przygotowanie przedszkolne, czy to w przedszkolu czy w szkole, jest bezpłatne i nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami.

W związku ze zmianą definicji szkoły ze świadczenia będą mogli skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół dla dorosłych, w tym policealnych, pod warunkiem, że nie ukończyli 20. roku życia, a w przypadku niepełnosprawnych – 24. roku życia.

Ministerstwo proponuje też m.in. podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do 900 zł od października 2020 r. (dzisiaj jest to 725 zł, a od 1 października 2019 r. – 800 zł). Rozszerzy się także katalog dochodów nieopodatkowanych składających się na dochód rodziny uprawniający do różnego rodzaju świadczeń – o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa.

Gminy będą mogły samodzielnie pozyskiwać dane podatkowe o świadczeniobiorcach z Ministerstwa Finansów.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

Dobrze, że od przyszłego roku będzie możliwość składania wniosków o „wyprawkę" już od lutego lub marca. Dotąd wnioski niemal o wszystkie świadczenia adresowane do rodzin składane były w tym samym okresie, co prowadziło do spiętrzenia pracy urzędów oraz wpływało negatywnie na płynność realizacji wypłat. Wszystko jednak wskazuje, że ustawa znów przyjęta będzie w ekstraordynaryjnym tempie, a niezbędny dla urzędników czas przygotowania procedur i dokumentów zostanie skrócony do minimum. W kontekście zapowiadanego strajku pracowników pomocy umknąć nie może również, że pracownikom socjalnym powierzono kontrolę rodzin poprzez wywiady ustalające sprawowanie opieki nad dzieckiem, jednak wbrew zapewnieniom minister Rafalskiej – bez dodatkowych środków przeznaczonych na ten cel.