- Donald Tusk już wrócił na arenę polskiej polityki. I widać to nie tylko w jego komentarzu dotyczącym jedności Polaków przed Świętem Niepodległości, ale także w jego zaangażowaniu w samorządową kampanię wyborczą. Jednoznaczne udzielanie poparcia dla konkretnych kandydatów jest dla mnie wystarczającym dowodem na powrót Donalda Tuska. Przypuszczam, że taką samą funkcję będzie pełnił w kolejnych głosowaniach, czyli zaplanowanych na przyszły rok wyborach europejskich i parlamentarnych – przewiduje prof. Adam Grzegorczyk, politolog z Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie.

Największa grupa respondentów, czyli ponad 40 proc., uważa, że były premier Donald Tusk nie powinien wracać do polityki krajowej. Zwolennikami powrotu tego polityka jest jednak odsetek jedynie o 2 punkty procentowe mniejszy. Zdania w tej sprawie nie ma 22 proc. ankietowanych.

- Częściej za powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki są mężczyźni (41 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (43 proc.), badani o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (48 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (46 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które oczekują powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki – od 32 proc. wśród najmłodszych badanych, do 45 proc. wśród badanych powyżej 50. roku życia - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prof. Wawrzyńca  Konarskiego, politologa z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wyniki sondażu pokazują, że idea powrotu Donalda Tuska do polityki krajowej traci stopniowo swoją publiczną atrakcyjność. - Nieco ponad jedna trzecia respondentów aprobujących ją to nie tylko niekorzystny fakt statystyczny dla samego Tuska. Jest to zarazem wskazówka o jakościowym charakterze dla opozycji en bloc, połączonej taktycznie motywowaną chęcią znalezienia sposobu na odebranie władzy zjednoczonej prawicy. Jakościowy charakter tej wskazówki oznacza tu potrzebę podjęcia przez opozycję starań w kierunku aktywnego, zamiast reaktywnego, poszukiwania nowego, atrakcyjnego wizerunkowo i jednoczącego ją przywódcy. Dalsze czekanie na byłego premiera może się bowiem przeistoczyć w czekanie na politycznego Godota, czyli wpłynąć na przeoczenie przez nią właściwego momentu na rozpoczęcie politycznej ofensywy- kwituje prof. Konarski.

Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, zapowiedział, że decyzja w sprawie udziału w wyborach prezydenckich w 2020 roku Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej, zapadnie dopiero w grudniu 2019 roku.

Opublikowany we wrześniu przez Donalda Tuska film, w którym pokazuje on całą paletę swoich zasług i atutów, może świadczyć o tym, że ten polityk celuje w kolejne stanowisko za granicą - ocenia Wiesław Gałązka, ekspert ds. komunikacji społecznej i kreacji wizerunku publicznego.