Z sondażowych wyników wyborów wwynika, że wśród mieszkańców wsi trzecie miejsce zajęło Polskie Stronnictwo Ludowego z wynikiem 12,3 proc. Na kolejnych miejscach znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej (7,5 proc.) i Konfederacja (6,0 proc.)

Obserwuj relację "Rzeczpospolitej" - wybory parlamentarne 2019

W największych miastach na trzecim miejscu znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej (9,2 proc.), a na miejscu czwartym, Konfederacja (6,3 proc.).  W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 6,0 proc.

Według sondażu KO wygrała z PiS także w miastach od 201 do 500 tys. mieszkańców. Na KO głosowało tam 39,3 proc. wyborców, podczas gdy na PiS 32,6 proc..

PiS wygrało natomiast w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz w miastach liczących od 51 do 200 tys. mieszkańców. W grupie tych pierwszych miast PiS uzyskało 41,7 proc., KO - 28,2 proc., SLD - 12,2 proc., PSL - 10,4 proc., a Konfederacja - 6,4 proc. W drugiej grupie miast PiS otrzymał 38,3 proc., KO - 32,2 proc., SLD - 13,7 proc., PSL - 7,6 proc., zaś Konfederacja - 7,1 proc.